Program

Tematyka Konferencji

Zgodnie z przyjętą formułą konferencja poświęcona jest problematyce pomocy materialnej dla studentów.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1. Regulacje ustawowe w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 2. Funkcjonowanie organów stypendialnych
 3. Budowa i podział Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów
 4. Regulamin przyznawania pomocy materialnej
 5. Status prawny studenta a prawo do świadczeń
 6. Stypendia (socjalne, rektora dla najlepszych studentów, specjalne dla osób niepełnosprawnych)
 7. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznawania stypendium socjalnego
 8. Zapomoga
 9. Kredyty studenckie
 10. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych
 11. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 12. Obowiązki organów stypendialnych a postępowanie sądowoadministracyjne
 13. Funkcjonowanie organów stypendialnych w świetle nowych uregulowań prawnych

  

Program Konferencji:

Piątek, 5.10

14.00 – 17.00 Rejestracja Uczestników Konferencji*

17:30 – 18:00 Otwarcie Konferencji
Centrum Technologii Informatycznych PŁ, ul. Wólczańska 217/223 (zobacz w Mapach Google)
Dress code: strój formalny

18:00 – 20:00 Panel dyskusyjny „Pomoc materialna dla studentów — wyzwania przyszłości”

20:00 – 21:00 Kolacja

21:30 – 23:30 Integracja
Dress code: strój smart casual

 

Sobota, 6.10

08:00 – 09:00 Śniadanie

09:30 – 11:00 Panel szkoleniowy
Dress code na wszystkie panele szkoleniowe: strój casual
Wszystkie panele szkoleniowe odbywają się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ przy ulicy Żwirki 36 (zobacz w Mapach Google).

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 Panel szkoleniowy

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 17:00 Panel szkoleniowy

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa

17:30 – 19:30 Panel szkoleniowy

20:00 – 21:00 Kolacja

Od 21:00 Integracja
Dress code: strój koktajlowy

Niedziela, 7.10

08:00 – 10:00 Śniadanie

Do 12:00 Wykwaterowanie

 

*W przypadku wcześniejszego przyjazdu na miejsce konferencji prosimy o kontakt pod adres mailowy p.lesniewska@samorzad.p.lodz.pl.