Szkoleniowcy

Szkolenia podczas konferencji „Pomoc materialna dla studentów” poprowadzą:

Jakub Jasiński

Prawnik, doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w latach 20062009 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ, w latach 20112012 zasiadał w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie był członkiem Komisji Ekonomiczno-Prawnej. Organizator i wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu: prawa szkolnictwa wyższego, postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, pomocy materialnej dla uczelni wyższych, w tym dwóch szkoleń pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2003 roku zajmuje się wydawaniem decyzji w sprawach studenckich, redagowaniem statutów uczelni, regulaminów studiów, regulaminów przyznawania pomocy materialnej, budową aktów prawnych w systemie szkolnictwa wyższego i projektowaniem schematów postępowania i współpracuje w tym zakresie z uczelniami wyższymi w Polsce.

Wojciech Kiełbasiński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku studiów zaangażowany w działalność studencką.W przeszłości przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, a także Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK. Obecnie Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMK w Toruniu. Osoba zaangażowana w działalność naukową, miłośnik prawa sportowego. Uczestnik wielu konferencji naukowych.

Jacek Pakuła

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, a także Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).